Depraetere Frans

Condoleren

Platte tekst

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.

eric vandeputte

Langs deze weg wil ik u mijn innige deelneming aanbieden bij het overlijden van uw geliefde vader en opa.
Hij vindt nu de rust terug bij zijn geliefde echtgenote
Tot mijn spijt kon ik niet aanwezig zijn op zijn uitvaart.
Veel sterkte nog
Eric Vandeputte

- 01 november 2021

Gudrun Dedeurwaerder

Innige deelneming bij het verlies van uw dierbaar vader schoonvader en opa.

- 28 oktober 2021

Claude Croes

Beste familie,
Als Molenhoeknaar en Deerlijknaar ken ik mijn ganse leven Frans. Ik heb hem steeds ervaren als een stille en minzame man. Hij vormde een onafscheidelijk duo met Maria en eveneens fier op zijn familie.
Bewaar de vele mooie herinneringen aan Frans en vertel deze ook verder zodat hij nooit vergeten wordt. Jullie slaagden er ook in om op een heel stijlvolle manier afscheid te nemen van hem tijdens de uitvaartdienst. Chapeau.
Ik onthou alvast de vele mooie herinneringen...
Genegen groet,
Claude en Evelyne Croes - Baert
Burgemeester Deerlijk & Provincieraadslid

- 28 oktober 2021

Carlos Coryn

Beste Piet en Ann en familie,

Onze deelneming bij het overlijden van uw vader. Na het totaal onverwacht verlies van zijn Maria was hij soms de weg kwijt... Nu kunnen ze samen rusten.

Carlos en Mia

- 28 oktober 2021

Jo Tijtgat

Beste Ann en Bart, Piet en Vera,

Mijn oprechte deelneming bij het afscheid van jullie vader.
Met diep respect voor de manier waarop jullie hem de laatste jaren met de beste en meest liefdevolle zorgen hebben omringd,
ook toen hij reeds opgenomen was in het WZC.
Koester dan ook de mooie en warme herinneringen. Ik wens jullie veel sterkte in deze moeilijke periode.

Genegen groet

Jo Tijtgat
Voorzitter gemeenteraad

- 28 oktober 2021

Francis Verstraete

Piet, Vera en familie,
We wensen jullie veel sterkte in deze moeilijke tijden!! Wetende dat hij nu met Maria terug zal verenigd zijn!!

Chantal en Francis

- 27 oktober 2021

MIA COEMAN

Beste Ann, onze oprechte deelneming en veel sterkte gewenst met het verlies van jullie vader.

- 26 oktober 2021

Goethals Anne marie

Ann en familie,
Oprechte deelneming met het overlijden van uw vader. Moge de zachte herinnering aan de blije momenten de pijn wat milderen.

- 26 oktober 2021

Archie Godelieve

De familie Godelieve Archie Demurie bieden hun innige deelneming aan.

- 26 oktober 2021

Michiel Declercq

Christelijke deelneming bij het overlijden van Frans. Met dankbaarheid denken we terug aan zijn leven. Zijn inzet voor zijn gezin, zijn echtgenote, kinderen en kleinkinderen en familie.
Hij was een gelovig man, maar ook wist hij de dingen des levens te waarderen: liefde en vriendschap, fietsen langs berg en dal... Moge het goede dat hij bracht niet verloren gaan maar gewaardeerd en nagevolgd worden door wie na hem komen.

- 26 oktober 2021

Vandenbogaerde Ozilia

Innige deelneming sterkte aan de ganse familie

- 26 oktober 2021

Milo en Katrien Pieters- Verhelst

Beste familie,
Wij bieden ons oprecht medeleven aan bij het heengaan van uw dierbare vader en grootvader.
De mooie herinneringen die jullie aan hem bewaren, zullen ongetwijfeld een troost zijn in deze moeilijke dagen van afscheid.
Veel sterkte samen,
Katrien en Milo

- 25 oktober 2021

Marie-Jeanne Vandenbogaerde

Werkzaamheden verhinderen onze aanwezigheid maar hierbij sturen wij de familie ons medeleven bij het overlijden van Frans …

- 24 oktober 2021

Gino &Nadine Derie Noppe

Onze oprechte deelneming en veel sterkte aan gans de familie

- 24 oktober 2021

Fam. Raoul Vandevenne - Jeannine Vandebuerie

Mijn deelneming bij het overlijden van je vader

- 24 oktober 2021

dirk demeurie

Innige deelneming

- 24 oktober 2021

Rik Vandenborre

Ann, Bart en familie,
Wij wensen onze oprechte deelneming bij het verlies van jullie geliefde.
Veel sterkte in deze moeilijke periode!
Rik en Christa Vandenborre - Vanden Buverie

- 23 oktober 2021

Frans Algoet

Mijn deelneming bij het overlijden van je vader

- 23 oktober 2021

Dumolin Pol

Moge mijn gebed tot heil zijn van Frans en tot troost voor heel de familie.
Pol Dumolin

- 23 oktober 2021

Yvan Dewaele- Hilda Vandeghinste

Veel sterkte bij het overlijden van jullie dierbaar familielid.
Yvan en Hilda Dewaele Vandeghinste

- 23 oktober 2021