Spincemaille Maria

Condoleren

Platte tekst

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.

Dolphens Martin-Danneels, Dolphens Raoul- Ingelbert

Wij bieden u onze innige deelneming aan bij het overlijden van Maria.

- 20 februari 2021

Gery Vermaut en Mia Stevens

Met onze oprechte deelneming aan de families Baert en Spincemaille.
Ik heb nog de beste herinnering aan Maria in jeugdjaren thuis
en daarna aan haar huwelijk met André (voor dat wij in Leuven woonden)
Nooit vergeten we het droeve lot van Ignace in 1976.
Ook Michiel heb ik nog goed gekend; bij deze een warme groet.
Veel sterkte en de moed om door te gaan.
Gery Vermaut en Mia Stevens.

- 17 februari 2021

Opsomer Johnny

Onze Christelijke deelneming en veel sterkte in deze moeilijke tijden.
Bedankt voor het doodsprentje van Maria, uw moeder.
Johnny en Monique

- 17 februari 2021

Gabriel Vermaut- Andréa Nachtergaele

Christelijke deelneming bij het overlijden van Mevrouw Maria SPINCEMAILLE. Aan gans de families Spincemaille – Baert.

- 17 februari 2021

Marcel en Ginette Vincke-Vermaut

Innige deelneming met het overlijden van jullie geliefde moeder en grootmoeder.
Familie M. Vincke-Vermaut

- 16 februari 2021

LUC AMEZ

Wij zijn getroffen door het plotse overlijden van jullie moeder, schoonmoeder en oma. Een moedige en optimistische vrouw, die ook tegenslagen kende, zoals het verlies van Ignace en later het zware ongeval waarbij ze haar echtgenoot André verloor. Ze had een gelukkige oude dag door jullie goede zorgen en kon genieten van haar kleinkinderen. Telkens er nu iemand overlijdt die we sinds vele jaren kennen, groeit het besef van de vergankelijkheid. Maria en André vergeten we nooit. We wensen jullie veel sterkte in deze donkere en koude dagen. Genegen groet. Christine & Luc Amez

- 08 februari 2021

Vermeersch Ronny

Beste Vera en Geert,
Langs deze weg houden wij eraan U onze oprechte deelneming te betuigen bij het overlijden van uw mama, schoonmama... alsook U en de overige familieleden héél veel sterkte toe te wensen in deze moeilijke periode.
Met vriendelijke groet,
Familie Vermeersch-Claerbout Ronny

- 08 februari 2021

francis verhelst

Heel veel sterkte in deze moeilijke tijd , onze oprechte deelneming .

- 07 februari 2021

De Raeve Meerschaut

Onze oprechte deelneming bij het verlies van jullie moeder en veel sterkte in deze moeilijke periode.
Fam De Raeve-Meerschaut Marleen en kinderen

- 05 februari 2021

Martens Lucie, kinderen en kleinkinderen

Onze welgemeende en oprechte deelneming in het verdriet dat jullie treft bij het heengaan van jullie dierbare moeder.
Veel sterkte voor deze moeilijke periode.
Lucie Martens-Van Oortegem en kinderen

- 05 februari 2021

Baert Filip

Onze oprechte deelneming met het overlijden van jullie geliefde moeder.
Heel veel sterkte met het verwerken van het verlies. Koester de mooie herinneringen.

Vanwege
Baert Filip-Schietecatte Isabelle

- 05 februari 2021

Sabine Samain-Feys

Mijn oprechte deelneming en veel sterke !
Sabine Feys

- 04 februari 2021

Pascal en Caroline Merchiers - Lapaege

Onze innige deelneming. Veel sterkte in deze moeilijke periode.
Pascal en Caroline
Merchiers-Lapaege

- 04 februari 2021

José en Marie-Rose Browaeys-Merchiers

Beste familie, langs deze weg bieden wij jullie onze oprechte deelneming aan en heel veel sterkte bij het heengaan van jullie dierbare.
José en Marie-Rose en Denis Merchiers

- 04 februari 2021

Van Herpe Freddy - Vanoverberghe Carine

Wij bieden u onze oprechte deelneming aan , en wensen u moed en sterkte toe bij dit afscheid .

- 03 februari 2021

Noël en Lut GERRYN-SPINCEMAILLE

Beste Familie,
Innige deelneming bij het plotse overlijden van jullie dierbare moeder "Maria". Jullie moeder blijft jullie moeder, en zo eigen vertrouwd. Je wilt haar niet haar niet graag missen, maar afscheid nemen is met dankbare handen weemoedig meedragen al wat mooi is om nooit te vergeten.
Wij hopen dat jullie troost en moed vinden, en wensen jullie veel sterkte bij elkander in deze moeilijke periode.

- 03 februari 2021

Jan Declercq

onze christelijke deelneming bij het overlijden van uw ma en oma.
Jan en Dora

- 03 februari 2021

Familie Desmet -Pattyn

Ons oprecht medeleven bij het overlijden van jullie moeder en grootmoeder
Sterker dan de dood zijn de herinneringen
Die blijven voor altijd

- 03 februari 2021

Michiel Declercq

Christelijke deelneming en de verzekering van een vurig gebed.

- 02 februari 2021