Vandenbogaerde Maurice

Condoleren

Platte tekst

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.

De Coene Ronny

Beste familie. Mede namens mijn vriend Christopher bied ik jullie onze oprechte blijken van deelneming aan. Veel sterkte aan Denise, kinderen en kleinkinderen, in deze droevige periode. Wij houden heel goede herinneringen aan Maurice.
Ronny De Coene

- 24 februari 2021

José en Annick Rollez-Martin

Er zijn geen woorden die de pijn verzachten
de stilte vullen, van de veel te lange nachten..
Er zijn alleen maar mensen die misschien verstaan
en deze grijze dagen een eindweegs met je gaan.
Onze oprechte deelneming bij het overlijden van Maurice.
Thérèse, Annick & José
Harelbeekstraat 11/201-202

- 22 februari 2021

Connie Vervaeke

Innige deelneming bij het overlijden van Maurice. Veel sterkte.
Jan & Connie Verschuere-Vervaeke

- 21 februari 2021

Connie Vervaeke

Innige deelneming bij het overlijden van Maurice. Veel sterkte.
Jan & Connie Verschuere-Vervaeke

- 21 februari 2021

Verstraete Tom

Rino en familie,
We wensen jullie onze Oprechte Deelneming bij het overlijden van Maurice.

Tom en Lex

- 19 februari 2021

Verstraete Tom

Rino en familie,
We wensen jullie onze Oprechte Deelneming bij het overlijden van Maurice.

Tom en Lex

- 19 februari 2021

Jean-Pierre & Rita Staelens-D'Hondt

Afscheid nemen is het moeilijkst in je leven.
Je leert het eigenlijk NOOIT.
Onze innige deelneming bij het heengaan van Maurice.
Veel sterkte voor de ganse familie.

- 17 februari 2021

Jean-Pierre & Rita Staelens-D'Hondt

Afscheid nemen is het moeilijkst in je leven.
Je leert het eigenlijk NOOIT.
Onze innige deelneming bij het heengaan van Maurice.
Veel sterkte voor de ganse familie.

- 17 februari 2021

Lieven en Annie Dermaut Demets

Wij betuigen u hierbij onze oprechte deelneming
in het onherstelbaar verlies dat jullie treft.

Lieven en Annie Dermaut-Demets.

- 17 februari 2021

vandeputte willy caluwier christa

Onze innige deelneming bij het overlijden van Maurice.
Veel sterkte aan Deniske en familie in deze moeilijke tijd vanwege Willy en Christa vroegere buren.

- 17 februari 2021

VANDENBULCKE-Bogaert

Innige deelneming bij het heengaan van Maurice sterkte aan de familie en vrienden

- 17 februari 2021

Fam. Hillewaere-Pottie

‘Koesteren van herinneringen is een troost voor het verdriet.’

Veel sterkte bij het overlijden van Maurice.
Onze deelneming,
Geert en Klaar, kinderen en kleinkinderen.

- 16 februari 2021

Impe Peter

Een zalige vriendelijke mens.Zo herriner ik Maurice. Mijn oprechte deelneming. Veel sterkte. Peter en Anja

- 16 februari 2021

Filip Clarysse

Onze oprechte deelneming bij het overlijden van Maurice.
Marijke Clarysse
Domien Clarysse-Clairhout
Filip Clarysse
(vroeger Acacialaan 34)

- 15 februari 2021

GILBERT EN DENISE VANDEGINSTE DE Roose

Innige deelneming bij het heengaan van jullie geliefd familielid. Veel strekte in deze trieste periode
Gilbert en Denise

- 15 februari 2021

Dirk Vancauwenberghe

Een aimabel man met het hart op de juiste plaats.
De laatste jaren had jouw leven en ook dat van tante, meer weg van een echte lijdensweg. Niet alleen het fysieke bij jezelf, maar voornamelijk ook het extreme verdriet bij het overlijden van jullie enige dochter Martine, nu inmiddels 7 jaar terug, was een heel triest dieptepunt in jouw leven en dat van tante.
Ik kijk geweldig naar jou op omdat je ondanks alles, positief bent gebleven.
Je was een goede nonkel. We zullen je allemaal heel hard missen.
Veel sterkte voor tante Nieske, Rino en de ganse familie.

- 15 februari 2021

Sofie Vermeulen

Onze oprechte deelneming bij het overlijden van nonkel Maurice. Veel sterkte aan de naasten ! Koester de mooie herinneringen . Karel en Sofie Maertens - Vermeulen
Jonas en Justine

- 15 februari 2021

Ben en Mie _Demeire-Truye

Onze innige deelneming bij het overlijden van Maurice.
Veel sterkte aan de ganse familie.
Ben en Mie-Demeire-Truye.

- 15 februari 2021

Ivan Opsomer

Geachte familie,
Christelijke deelneming bij dit grote verlies van een liefhebbende echtgenoot, vriendelijke familieman en trouwe Bekaert Senior.
Uw vroegere sectorverantwoordelijke, Ivan Opsomer.

- 15 februari 2021

E.H. Michiel Declercq

Christelijke deelneming bij het overlijden van Maurice. We bidden voor zijn zielenrust. Dankbaar gedenken wij hem. Hij was een vriendelijke en zeer sociale man die vanuit zijn diep geloof veel heeft betekend voor zijn familie en vrienden.

- 15 februari 2021