Vandenhende Antoon

Condoleren

Platte tekst

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.

Vermaut Ann

Aan de familie onze oprechte deelneming bij het overlijden van Antoon. Hij heeft nog mijn nichtje Daniëlle gedoopt in de kerk van Bellegem. Ann Vermaut (Bekaert) en José Vandeputte.

- 15 januari 2022

Willy-Myriam Hillewaere-Laperre

onze oprechte deelname bij het overlijden van E.H. Antoon ,veel sterkte aan de familie

- 12 januari 2022

Bart Pieters

Warme herinneringen aan Antoon uit de tijd in Marke waar hij medepastoor was. Mijn ouders zaliger hadden een boontje voor hem.
Over de scouts kon hij niet zwijgen, net zo min als over de tijd in het College...
Mijn christelijke deelneming aan zijn naasten.

- 11 januari 2022

Piet Deschuttere

Welgemeende dank voor de bijzondere jaren en de vele gesprekken samen bij de scouts, waar ik als lid en later als leider veel wijsheid heb opgedaan. De Ridders OLV van Groeninghe bloeiden dank zij zijn mateloze inzet.

- 08 januari 2022

OLIVIER GUILLIERME

Mijn oprechte deelneming aan de familie met het heengaan van Antoon, of 'Knobbel' of 'Kno' voor hen die hem kenden van het college of als aalmoezenier bij Scouts Groeninge. Als leider en nadien groepsleider van Scouts Groeninge stond ik misschien niet altijd op dezelfde golflengte, maar over zijn grote engagement en zijn niet te overschatten bijdrage tot de uitbouw van de scoutsgroep bestaat geen enkele twijfel. Ook zijn sfeervolle verhalen en vieringen tijdens de tentenkampen met de jongverkenners en verkenners in de Ardennen zullen steeds bijblijven. Zijn gastvrijheid (en goede wijnen) in de pastorij van Bellegem was alombekend en gewaardeerd. Hij was een persoon die niemand onberoerd liet. Het was me een plezier dat hij nadien ook mijn huwelijk met Birgit inzegende in de kerk van Bellegem. Moge hij de rust & vrede vinden die hij verdient.

- 08 januari 2022

EH Alexander Rodenbach

Geachte familie, ik leef mee met het verdriet dat u treft bij het heengaan van priester Antoon Vandenhende. Vele mooie onvergetelijke herinneringen komen naar boven van de tijd toen ik hem als lid, en later als leider van de scoutsgroep OLVrouw van Groeninge te Kortrijk heb gekend als aalmoezenier . Zijn grote inzet en werkkracht, samen met vele anderen, deden deze scoutsgroep groeien en bloeien. Zijn inbreng in de groep op vergaderingen en op de kampen in de Ardennen waren dikwijls nodig. Het beleven en doorgeven van het geloof door o.a de Misvieringen in openlucht of in de kapeltent was een getuigenis. Dank Antoon voor alles wat je mij hebt bijgebracht. Moge moeder Maria je nu bij de hand nemen en binnenleiden in de hemel om thuis te komen bij God. In het belofte lied zongen we steeds fier en met overtuiging : "Wij zullen gans ons leven, lijk gij het geboodt, U volgen en U dienen, tot aan ons dood. Refrein: Geef dat w' U minnen zouden, steeds meer en meer. Help ons belofte houden Jezus, onze Heer. " Antoon ik gedenk je in mijn gebed en in de H.Eucharistie.
Br. Alexander, Gemeenschap Moeder van Vrede, Gistel

- 07 januari 2022

Johan-Conny Budiharto

Onze oprechte christelijke deelneming.

- 07 januari 2022

Malfait Paul

Innige deelneming sterkte aan de familie
Paul Jeanne en Etiene Malfait

- 07 januari 2022

Saenen-Wijnen Karel & Agnès

We bieden de familie onze Christelijke deelneming aan
bij het overlijden van priester Antoon.
We wensen jullie zeer veel sterkte toe.
Zeer genegen, Karel & Agnès

- 07 januari 2022

Luc Debo

Mijn Christelijke deelneming aan de familie bij het overlijden onze vroegere subregent (Knobbel) in het Sint-Amandscollege te Kortrijk.
Waar is de tijd van : '' Debo tien bladzijden!" ?

- 07 januari 2022

Lode Schamelhout

Beste familie... mijn oprecht medeleven bij het heengaan van priester en scout Antoon...
vooral sterkte in deze moeilijke periode
en dank voor de mooie herinneringen
Rust zacht Antoon ...

- 07 januari 2022

Stefaan Demarcke

Omdat leiders en dienstwerk belangrijk zijn ben ik Antoon, Kno , immer dankbaar en hoop dat hij nu , op ons gebed , mag verblijven in de tenten van het paradijs...Ga in vrede Antoon.
Stefaan

- 06 januari 2022

Malfait Luc / RIOVAGROE

Antoon, je was een echte scoutsbroer en active aalmoezenier voor ons.
Voor de familie, ons welgemeend medeleven.

- 06 januari 2022

Eric Bruneel

Aan de familie van Antoon,

Mijn oprecht medeleven bij het overlijden van Antoon.
Studiemeester (knobbel ) aan het Sint Amandscollege.
Waar is de tijd?
In deze dagen van verdriet en afscheid nemen ,wensen we jullie veel sterkte toe.
Eric

- 06 januari 2022

frans en liesbeth leupe clarysse

innige deelneming aan gans de familie wij koesteren de warme herinnering aan Antoon

- 06 januari 2022

lieven ameye

Mijn christelijke deelname in het afscheid van onze vroegere subregent, immer optimische , soms ironische concurrent in de jeugdbeweging.
Vorige zomer ontmoette ik hem op straat in Adinkerke.Hij was juist naar de kapper geweest. Aangename babbel.
RIP, Knobbel !

- 06 januari 2022

Noël en Lut GERRYN-SPINCEMAILLE

Christelijke deelneming.
Ik herinner mij Antoon van in het Sint-Amandscollege en van bij de scouts in Kortrijk.

- 06 januari 2022

marc Lafaut

mijn innige deelneming aan de familie van Antoon

- 05 januari 2022

Frans Debonne

Oprechte Christelijke deelneming bij het overlijden van Priester Antoon. Wees verzekerd van mijn gebed.
Frans Debonne

- 05 januari 2022

Danny Vandenhende

Hierbij bieden wij onze oprechte deelneming aan bij het sterven van Antoon. Het eerste huwelijk dat hij mocht inzegenen was van mijn ouders.HIj heeft ons ook zoals zovelen gedoopt en dan nog in het college les gekregen ook.Veel sterkte in deze donkere dagen.danny en godelieve.

- 05 januari 2022