Condoleren

Platte tekst

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.

depestele Antoine

Lieve Claire, Kristof, Bieke, Sofie, achtbare familie
het plotse overlijden van Pol heeft ons diep getroffen. Woorden volstaan niet om de persoonlijkheid van Pol
te beschrijven. Wat hij voor Moeder Kortrijkse en het Vlaams bewustzijn betekend heeft , werd in
de afscheidsbrief van de huidige erevoorzitter, Stefaan Verhamme, reeds uitgebreid en correct weer gegeven:
hij was een waardige vertegenwoordiger sui generis van het studentenleven en heeft nooit zijn Vlaamse idealen verloochend.
Pol bleef eenvoudig, eerlijk, oprecht en correct tot op de grens, principieel maar ook een goedhartige ludieke levensgenieter.
Hij kwam altijd uit voor zijn gedacht en een ruzie werd achteraf immer bijgelegd. Hij was en blijft een monument
Pol was een vriend voor het leven, hij heeft mij persoonlijk nooit ontgoocheld, zijn vriendschap was belangloos.
Claire, onze familie wenst U veel sterkte toe ook aan uw kinderen en kleinkinderen. Wij vergeten nooit hoe U
samen met Pol steun kwam verlenen aan Julienne tijdens de eerste maanden na haar behandeling en
ook niet hoe Sofie, de vrouw van Frank, Loes Suply eens in Milaan opgevangen heeft.
Pol was tenslotte de man van één vrouw. Dat siert hem.
Die hem gekend hebben zullen hem nooit vergeten.
We zullen hem missen.
Pol het was mij een eer Uw vriend te mogen zijn.
Vaarwel. A-Dieu.

Toon Depestele
Julienne Onckelinx, Steven Depestele en Eva Grootvriendt,
Frank Depestele en Loes Suply.

- 06 april 2024

Kris De Geyter

Pol,
Het was steeds een waar genoegen je bij de (ereleden) activiteiten van de Leuvense Studentenfanfare te mogen verwelkomen. Steeds met het hart op de juiste plaats voor het Leuvense Studentenleven. We zullen je missen bij de volgende gelegenheden, maar je zal steeds in onze herinnering blijven!
Beste familie,
In naam van De Leuvense Studentenfanfare betonen wij ons diepste medeleven bij het verlies van Pol. We wensen jullie veel sterkte toe in deze moeilijke periode.

Kris De Geyter, Erevoorzitter Leuvense Studentenfanfare

- 01 april 2024

Verlinde Rik

Innige deelneming met het overlijden van Pol. We zullen Pol blijven herinneren als een gedreven enthousiaste sterke man die energiek uitkwam voor zijn overtuiging. Een man uit één stuk met heel veel levenservaring. Blij om Pol te hebben leren kennen in onze Matnixring.

- 29 maart 2024

Moeder Kortrijkse

Pol,
Bedankt voor alles wat je voor Moeder Kortrijkse betekend hebt. We blijven jouw aanwezigheid en betrokkenheid dankbaar koesteren en herinneren.

Lieve Claire, beste familie,
In naam van Moeder Kortrijkse betonen wij ons diepste medeleven bij het verlies van Pol. We wensen jullie veel sterkte toe in deze moeilijke periode.

Stefaan Verhamme, Erevoorzitter Moeder Kortrijkse

- 29 maart 2024

Paul D'haene

Aan Claire en familie,
Moge dit blijken van medeleven de pijn voor het afscheid van Pol wat verzachten.
Wij zullen ons Pol blijven herinneren in al de heerlijke momenten met hem in de Kortrijkse, Ekonomika en "DE" Fanfare.
Paul en Liliane D'haene

- 29 maart 2024

Cathy De Kesel-Kesel-Nelis

Beste Claire, Kristof, Beatrice en familie,
Met veel verdriet vernam ik het heengaan
van uw geliefde echtgenoot, vader- schoonvader en grootvader, Pol Vereenoooghe.
Afscheid nemen doet altijd veel pijn.
Pol was een innemend figuur, een man die men altijd graag ontmoette en mee in conversatie ging.
Jullie zullen hem missen.
Dat het mooie leven dat julĺie samen met hem mochten hebben altijd in herinnering moge blijven en u helpt in deze droevige periode. Gans genegen. Cathy De Kesel-Nelis

- 27 maart 2024

Ugo Vanhoorne

Ook vanwege Marie-Paule innige deelneming met het overlijden van Pol.

- 26 maart 2024

David Proot

Beste familie,

Onze deelneming bij het overlijden van Pol, namens de gehele Leuvense Studentenfanfare, van wie hij Erevoorzitter in 1971-1976 was.

- 26 maart 2024

Jan en Christine Dewitte - Coene

BESTE Claire en familie,
Wij betuigen je en je familie onze innigste deelneming bij het overlijden van Pol.
Hij zal blijven voortleven in onze beste herinneringen .
Veel sterkte in deze moeilijke ogenblikken
Van harte,

Jan en Christine Dewitte - Coene
Langestraat 167 8000 Brugge

- 26 maart 2024

Filip en Mia Hillewaere-Mabbe

Beste Claire en familie,wij nemen innig deel in jullie diepe droefheid bij het overlijden van een geliefde man,vader,grootvader! Denk vooral aan alle mooie dingen die jullie samen beleefden!

- 25 maart 2024