Een uitvaart regelen vóór het overlijden

Vooraf nadenken over jouw eigen uitvaart of die van een dierbare is een goed idee. Hoe moeilijk het ook is. Het kan je veel emotioneel leed en zelfs financiële problemen besparen.

Een uitvaart regelen is nu eenmaal keuzes maken. Die kunnen tot onenigheid tussen de nabestaanden leiden. Door vooraf even de tijd te nemen om over jouw begrafenis na te denken, voorkom je problemen.

Wij begeleiden jou graag bij praktische keuzes. Een notaris zal je helpen op financieel vlak.

1.

Wat kun je vooraf doen?

Een wilsbeschikking en voorafregeling maken.

In een wilsbeschikking kun je de keuze maken tussen een begrafenis of een crematie. Ook de begraafplaats en jouw geloofsovertuiging kun je laten registreren. Zo ben je zeker dat dit wordt nageleefd tijdens jouw uitvaartdienst. Het document krijg je bij de dienst burgerzaken van jouw stad of gemeente. Ga naar www.vlaanderen.be – ‘wilsbeschikking’ voor de meest actuele info rond wilsbeschikking.

Bij een uitvaartcontract kunnen wij jou helpen. We komen daarvoor samen en bekijken wat je op voorhand wil bepalen. Muziek, foto’s, een kist of een urne, allemaal keuzes die we vooraf kunnen vastleggen. Het volgnummer van het uitvaartcontract, ons ondernemingsnummer en de datum van het contract worden geregistreerd in het rijksregister. Zo is het bij aangifte van het overlijden meteen duidelijk dat jouw uitvaart nauwkeurig omschreven staat.

Is een wilsbeschikking of een uitvaartcontract een te grote stap? Kom gerust even langs voor meer informatie.

2.

Een testament opstellen

In een testament staat wat er met jouw bezittingen en of jouw rechten moet gebeuren na het overlijden. Er zijn een aantal wettelijke maatregelen waaraan je je moet houden. Zo is het niet mogelijk om je eigen kinderen uit te sluiten. We raden aan om een testament bij de notaris te laten opstellen.

Het heeft niet veel zin om wensen over jouw begrafenis in een testament te laten opnemen. Een testament wordt meestal pas enkele dagen na het overlijden gelezen. Dan is het te laat om met jouw wensen rekening te houden. Leg jouw wensen dus vast in een uitvaartcontract of een wilsbeschikking (zie boven). Ga naar www.testament.be voor de meest actuele uitleg over een testament.

3.

Een successieplanning vastleggen

Successierechten kunnen in Vlaanderen hoog oplopen. Wil je die belasting zoveel mogelijk vermijden, maak dan een afspraak bij jouw boekhouder of notaris. Via www.notaris.be vind je de meest recente info rond successieplanning

4.

Een uitvaartverzekering afsluiten

Dankzij een wilsbeschikking en een uitvaartcontract zullen jouw wensen worden gerespecteerd. Op voorwaarde dat er voldoende financiële middelen zijn. Daarom raden we aan om het geschatte bedrag van jouw begrafenis te laten verzekeren. Bij jouw overlijden ben je zeker dat de nabestaanden niets moeten bijbetalen. Vraag gerust ons advies over de verschillende verzekeringsaanbieders.

5.

Adressen verzamelen

Behalve keuzes maken, is het grootste werk het verzamelen van adressen voor de rouwbrieven. Maak op voorhand een adressenlijst van jouw familie, vrienden en kennissen. Dat is een grote hulp voor de nabestaanden.