Na de uitvaart

Na de uitvaartdienst begint het verwerkingsproces. Ook dan zijn er nog veel praktische zaken. Een overzicht:

Afbeelding
1.

(De)blokkeren van de rekeningen

Verwittig na een overlijden de banken waar de overledene klant was. Zij hebben een uittreksel van de overlijdensakte nodig. De banken zullen de rekeningen blokkeren tot duidelijk is wie de rechtsopvolgers zijn.

De banken zullen de rekeningen deblokkeren nadat er een akte van erfopvolging (afgeleverd door de notaris) of een attest van erfopvolging (afgeleverd door het registratiekantoor) is voorgelegd.

Als de overledene geen testament, huwelijkscontract of een ‘akte van wijziging huwelijkse voorwaarden’ heeft opgemaakt en als er geen onbekwame erfgenamen (verlengd minderjarigen) zijn, dan kun je het attest van erfopvolging aanvragen in het registratiekantoor. In alle andere gevallen moet je een akte van erfopvolging vragen aan de notaris.

Nodige documenten voor een attest van erfopvolging
Indien je onmiddellijk een volledig vooringevuld aanvraagformulier wenst te krijgen, raden wij je aan de volgende documenten mee te nemen naar het registratiekantoor:
- een origineel uittreksel uit de overlijdensakte afgeleverd door het gemeentebestuur;
- (een kopie van) het (of de) trouwboekje(s) van de overledene (in het bijzonder de bladzijden met de identiteit van de echtgenoten en de afstammelingen en de vermelding omtrent een huwelijkscontract);
- indien de overledene geen afstammelingen heeft nagelaten, daarenboven kopie van het (of de) trouwboekje(s) van de ouders van de overledene en van zijn (half)broers en (half)zussen.
In ieder geval moeten de volledige identiteitsgegevens van alle erfgenamen van de overledene voorkomen in het aanvraagformulier. De verklaringen die door de aanvrager worden gedaan in het aanvraagformulier moeten juist zijn en worden op eer afgelegd.

Contactgegevens registratiekantoor:

Registratiekantoor Kortrijk
Hoverniersstraat 31
8500 Kortrijk - Tel. 02 578 02 40

Bereikbaar van 9 tot 12 uur.

 

Meer info over het (de)blokkeren van bankrekeningen krijg je bij FOD Financiën. Klik hier voor meer informatie.

Afbeelding
2.

Successieaangifte of aangifte van nalatenschap

De aangifte van nalatenschap is een document waarin wordt aangegeven wat de overledene nalaat. De overheid bepaalt hoeveel successierechten er moeten worden betaald. We raden aan om deze aangifte te laten invullen door iemand die ermee is vertrouwd, bijvoorbeeld de notaris. De in te vullen aangifte wordt automatisch naar de erfgenamen opgestuurd. Eens ze is ingevuld, moet ze worden teruggestuurd naar de bevoegde belastingsdienst.

Soms is een aangifte niet nodig. Bijvoorbeeld wanneer er enkel roerende bezittingen zijn ter waarde van een beperkt bedrag. Er is een vrijstelling van 12.500 euro per erfgenaam.

Er is een forfait van 6.500 euro voor kosten die de uitvaartdienst met zich meebrengen. Indien de kosten lager zijn, mag je toch 6.500 euro aftrekken. Zijn de kosten hoger, dan mag je het exacte bedrag aftrekken.