Een uitvaart regelen na het overlijden

Afbeelding
1.

Het overlijden melden

Is er iemand overleden, verwittig dan meteen een dokter. Hij zal de dood vaststellen en noteren in een formulier. In een rust- en verzorgingshuis of in een ziekenhuis zal het verzorgend personeel de dokter opbellen. Bij een overlijden thuis doe je dat zelf. Het is verplicht dat de dokter de dood vaststelt, pas daarna kunnen we de overledene naar het funerarium brengen. Toch is het raadzaam dat wij meteen na het overlijden worden gecontacteerd. Het is bijvoorbeeld belangrijk dat de verwarming (thuis of in het rusthuis) meteen wordt afgezet. De temperatuur van de omgeving is na het overlijden bepalend voor de verdere bewaarzorgen.

Afbeelding
2.

Begrafenisondernemer bellen

056 66 72 10 - Oostrozebeke
056 94 38 00 - Desselgem
056 77 79 30 - Deerlijk
056 75 50 19 - Zwevegem
056 300 700 - Moen
 
 
 

Hoewel wij pas mogen langskomen als de dokter de dood heeft vastgesteld, is het best dat de begrafenisondernemer onmiddellijk na het overlijden op de hoogte wordt gebracht.

Het is uiteraard mogelijk om ons te vragen om bijvoorbeeld pas een uur na het overlijden te komen zodat de nabestaanden nog de tijd krijgen om afscheid te nemen. Toch wensen wij er op te wijzen dat het heel belangrijk is dat de verwarming (thuis of in het rusthuis) onmiddellijk wordt afgezet. De temperatuur van de omgeving de eerste uren na het overlijden is bepalend voor de verdere bewaarzorgen.

Hoewel wij bij onze uitvaartcentra wonen kan er niet áltijd iemand aanwezig zijn. Voor het melden van een overlijden zijn wij dus altijd telefonisch bereikbaar (24/24 7/7 365/365) op onze voorgenoemde telefoonnummers.

Afbeelding
3.

Overbrengen van de overledene

Is er iemand thuis of in een rust- en verzorgingstehuis overleden, dan brengen we de overledene na de komst van de dokter naar het funerarium. In bepaalde ziekenhuizen is er een uitzondering en kunnen we de overledene enkel overbrengen tijdens de openingsuren van het bijhorende mortuarium.

Afbeelding
4.

Kledij voor het opbaren

Van zodra we langs komen om de overledene over te brengen, vragen we kledij voor het opbaren in het funerarium. Denk even na over een mooi hemd (met das) of een bloesje (met sjaal). Een bril of eventueel kunstgebit zijn ook gewenst.

Na het overbrengen baren we de overledene op in het funerarium. Dat kan ook in het mortuarium van het ziekenhuis of zelfs thuis gebeuren. Toch zijn we ervan overtuigd dat een funerarium het meest geschikt is, gezien alle accommodatie daar voorhanden is.

Afbeelding
5.

Bespreking met nabestaanden

Meteen na het overlijden komt er heel wat op de nabestaanden af. Zij moeten zo snel en goed mogelijk de begrafenis regelen. Daarvoor komen wij langs of komen de nabestaanden tot bij ons. Tijdens onze bespreking geven wij de nodige uitleg en bieden we alle mogelijke keuzes aan. Zo moet je kiezen tussen een begrafenis of een crematie, het al dan niet versturen van rouwbrieven of het plaatsen van een krantenbericht. Wens je een uitvaartdienst in een kerk of een aula, in intieme kring of met veel aanwezigen, alles is mogelijk. We geven ook info over verschillende concessies op het kerkhof. Wens je een kerkelijke uitvaart, dan brengen wij de priester onmiddellijk op de hoogte.

Om de aangifte te kunnen doen, hebben we een aantal gegevens nodig. Nadien krijgt de familie het uittreksel uit de overlijdensakte. Dat is een officieel document dat wordt gevraagd door de werkgever, de bank, de mutualiteit, de notaris enz.

Bij deze aangifte vragen we ook de gekozen concessie aan. Dat is de keuze voor de bestemming op het kerkhof (grond, kelder, columbarium, urnengraf, uitstrooiing). Bij een crematie zorgen wij voor de ‘aanvraag tot crematie’ en de toelating hiervan.

Wat hebben wij nodig?

-de identiteitskaart van de overledene

-het rijbewijs van de overledene

-het huwelijksboekje

-eventuele parkeerkaart (gewone of mindervalidenparkeerkaart)

Tijdens die regelingen geven wij de nodige uitleg en bieden we alle mogelijke keuzes aan. Zo moet er gekozen worden voor begrafenis of crematie, het al dan niet versturen van rouwbrieven of plaatsen van
een krantenbericht, afscheidsviering in de kerk of in een aula, in intieme kring of publiek, verschillende concessies op het kerkhof enz.

De familie ontvangt een map met alle keuzemogelijkheden (rouwbrief, rouwprentje, gedichtjes, rouwmaatijd of koffietafel enz.). Bij een kerkelijke uitvaart verwittigen wij onmiddellijk de priester.

Kerk of aula?
De laatste jaren worden veel uitvaartplechtigheden in een aula georganiseerd. Wij beschikken over 5 eigen aula's die plaats kunnen bieden aan respectievelijk 170 personen (Oostrozebeke), 150 personen (Desselgem), 50 personen (Deerlijk), 600 personen (Zwevegem, 350 zitplaatsen +250 staanplaatsen) en 80 personen (Moen). Voor meer info verwijzen we naar de rubriek 'Locaties' - 'Aula's'.
De keuze om niet naar de kerk te gaan voor de begrafenis kan meerdere redenen hebben. Uiteraard zullen niet-katholieken niet naar de kerk gaan. Maar ook katholieke mensen kiezen soms voor een intieme uitvaartplechtigheid waarbij ze zelf kiezen wie zij voor de uitvaartplechtigheid willen uitnodigen.

Het is belangrijk dat deze keuze goed overwogen wordt. Soms zijn er vrienden en kennissen van de overledene die nooit contact hebben met de familie van de overledene. Het is dan ook moeilijk voor hen als men de kans niet krijgt om tijdens de uitvaartplechtigheid afscheid te nemen.

Afbeelding
6.

Overlijden bekend maken

ROUWBRIEVEN

Tijdens onze bespreking stellen wij de rouwbrief op. Daarin wordt de wijze van afscheid kenbaar gemaakt. Er is een ruime keuze aan rouwbrieven of -kaarten, ook aan passende gedichten of inleidende zinnen. In de rouwbrief wordt vaak een lidmaatschap of een functie vermeld, zoals ‘lid van Okra’, ‘lid van Ziekenzorg’, ‘Oudstrijder 1940-1945’ of ‘landbouwer op rust’. Dit vraagt vaak wat opzoekwerk van de familie.

Meestal vermeldt een rouwbrief de namen van de familieleden. Wij begeleiden je bij de verschillende manieren waarop dat kan. Zorg voor een juiste schrijfwijze van de namen en de volgorde van de familieleden, bijvoorbeeld broers en zussen volgens leeftijd.

Wij geven de enveloppes die bij de gekozen brieven passen meteen af, samen met de rouwpostzegels. Zo kunnen de nabestaanden de adressen al op de enveloppes schrijven. Ondertussen maken wij een proefdruk van de rouwbrief. Van zodra die is goedgekeurd en het gewenste aantal is gekend, kunnen we de brieven drukken. De rouwbrieven worden door ons aan de familie bezorgd en gepost. Zo kan dit vlot verlopen en krijgen vrienden en kennissen voldoende tijd om afscheid te nemen in het funerarium of om hun aanwezigheid tijdens de uitvaartdienst te plannen.

 

Afbeelding
7.

Rouwprentjes

Voor de opmaak van het rouwprentje hebben we iets meer tijd. Je kiest rustig een model uit de map die we bij jou achterlaten. Ook de tekst kun je kiezen of zelf opmaken. In onze map zit een grote keuze aan gedichten en teksten.

Vooraan op het rouwprentje staat vaak een mooie foto van de overledene. Ook van het rouwprentje maken we een proefdruk.

Afbeelding
8

Aangifte

Om de aangifte te kunnen doen vragen wij om de vereiste inlichtingen, dit zijn een aantal persoonlijke gegevens en statistische info. Daarbij hebben wij ook de identiteitskaart, het rijbewijs, de parkeerkaart en het huwelijksboekje nodig.

Nadat de aangifte gebeurd is, krijgt de familie de uittreksels uit de overlijdensakte. Dit is een officieel document dat gevraagd wordt door werkgevers, banken, mutualiteit, notaris enz.

Bij deze aangifte wordt ook de gekozen concessie aangevraagd. Dit is de keuze voor de bestemming op het kerkhof (grond, kelder, columbarium, urnengraf, uitstrooiing, enz.). Bij een crematie zorgen wij ook voor de "aanvraag tot crematie" en de toelating hiervan.

Afbeelding
9.

Bezoek funerarium

Familie, vrienden en kennissen kunnen tijdens de openingsuren van het funerarium afscheid nemen van de overledene. Er ligt een rouwregister waar je iets kan schrijven. Kun je niet komen tijdens de aangeboden openingsuren? Contacteer ons, dan maken wij een afspraak.

Dit zijn de openingsuren van onze funeraria:

Funerarium Oostrozebeke
ma - vr: 16.30 tot 18.30 uur
zat: 14.30 tot 16.30 uur 

Funerarium Desselgem
ma - vr van 15.30u tot 18.30 uur
zat: 15 tot 16.30 uur

Funerarium Deerlijk
ma - vr van 15u tot 18.30 uur
zat: 15 tot 17.30 uur

Funerarium Zwevegem
ma - vr: 15.30 tot 18.30 uur
zat: 14.30 tot 16.30 uur        

Funerarium Moen
Openingsuren tot 31 januari 2023
ma - vr: 14.30 tot 16 uur
en 17.30 tot 19 uur
zat: 14.30 tot 16.30 uur

Openingsuren vanaf 1 februari 2023
ma - vr: 15.30 tot 18.30 uur
zat: 14.30 tot 16.30 uur

 

 

 

Afbeelding
10.

Kiezen van de kist, bloemen…

In de winkel bij het funerarium kun je een kist kiezen. Alle kisten zijn geschikt voor zowel begrafenis als crematie. Op de kist wordt vaak een bloemstuk gelegd of kies gerust voor een boeket. We werken samen met bloemisten zodat we altijd verse bloemen kunnen garanderen. Foto’s van passende bloemstukken of boeketjes kunnen we jou tonen. Wens je kunstbloemen, gedenksteentjes, asjuwelen, of mini-urnes, dan kun je die ook bij ons verkrijgen. Een mini-urne wordt vaak gevraagd om een kleine hoeveelheid as thuis te bewaren.

Een grafzerk, een urnengraf of lantaarns worden meestal na de uitvaartdienst beslist. Indien je niet meteen een grafzerk wenst, dan kunnen we een pro-forma factuur opmaken.

Afbeelding
11.

De dag voor de uitvaartdienst

De dag vóór de begrafenis komt de familie meestal samen in het funerarium om een laatste groet aan de overledene te brengen. Indien je dat wenst, lezen wij een afscheidsgebed of een bezinningstekst. Terwijl de familie samen is, overlopen we alle gemaakte afspraken voor de uitvaartdienst en spreken we af wat er wanneer zal gebeuren. Zo zijn er voor de familie geen praktische zorgen tijdens de uitvaartdienst. Wij zorgen dat de rouwprentjes en bloemen aanwezig zijn.